Cửa kính đồng trục

Là hệ cửa đi cánh mở trượt được sử dụng ở những nơi có diện tích hẹp như vị trí ra ban công, cửa đi thông phòng