Cửa kính ray U

Là phương án tiết kiệm chi phí, cửa có kết cấu đơn giản tuy nhiên không vì thế mà giảm đi tính năng cũng như hình thức