Thi Công Lắp Đặt Hệ Nhôm Việt Pháp , Nhà Thờ Đạo , Đường máng Nước An Dương Hải Phòng

Tên KHách Hàng; Anh Lâm Chủ Thầu Công Trình

Địa Chỉ ; Nhà Thờ Đạo Đường máng Nước An Dương HP

Hạng Mục Thi Công; Cửa Nhôm hệ viêt pháp, hệ Cửa Sổ mở Quay 3 Cánh ,hệ Cửa Đi 2 Cánh

Phụ Kiện Kin Long Chĩnh Hãng, Kính Dán mầu xanh Dương 2 lớp An toàn

Cảm ở Quý Khách Đã Quan Tâm Tin Tưởng Chúng Tôi

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *